Jakastam ankieta


Witamy w kolejnej ankiecie. Tym razem zamierzamy zadać kilka krótkich pytań związanych z systemami zdrowia i pracy społecznej. Liczymy, że twoje odpowiedzi będą przemyślane, dzięki czemu wyniki będą wiarygodne i pozwolą władzom na odpowiednie reakcje. Zatem zaczynajmy.

W tej ankiecie jest 1 pytanie

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.